De wetenschap achter Daily Cartilage

Waarom Daily Cartilage?

Daily Cartilage is een kraakbeensupplement dat ontwikkeld werd op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en bevat enkel de natuurlijke substanties waarover wetenschappelijke zekerheid bestaat dat ze gunstig zijn voor het kraakbeen. De substanties waarvan vandaag met zekerheid geweten is dat ze kraakbeen ten gunste beïnvloeden zijn glucosamine, ongedenatureerd collageen type II, en boswellia extract. Daily Cartilage bevat deze drie substanties in de juiste dosering.

Buiten deze substantie bestaan er nog andere die mogelijks kraakbeenstimulerende eigenschappen hebben, maar waaromtrent vandaag nog teveel twijfel of onvoldoende wetenschappelijke ondersteuning bestaat.

Wat is het werkingsmechanisme?

De collageenvezels vormen de structuur van de kraakbeenmatrix waardoor de schokdemping en elasticiteit van de kraakbeenlaag optimaal blijft. Specifiek voor het kraakbeen zijn dat collageen type II vezels. Bij chondrale letsels treedt er beschadiging op van het collageen type II netwerk, waardoor er collageen type II fragmenten vrijkomen. Er ontstaat dan een inflammatoire reactie met een degradatie proces via afbraakenzymes en killer T-cellen, waardoor deze collageen type II fragmenten worden opgeruimd. Door deze auto-immuun respons wordt ook het intacte collageen type II van het gewricht aangetast. Sedert enige tijd weet men nu dat dit auto-immuunproces sterk kan afgezwakt worden wanneer het lichaam gesensitizeerd wordt tegen collageen type II

Dit kan via het toedienen van collageen type II langs de voeding, omdat daardoor de T-cellen die zich in de darmwand bevinden (GALT : gut associated lymphoid tissue) veel meer gewoon raken (of veel minder allergisch) aan het collageen type II (desensitisatie), en dus bij schade de negatieve afbraak veel minder uitgesproken zal zijn. Bovendien is dergelijke toediening van collageen type II ook gunstig voor gezond kraakbeen waarbij er een homeostase ontstaat tussen aanmaak en afbraak.

Vandaag gaat men er meer en meer van uit dat slijtage van kraakbeen dan ook het gevolg is van een toegenomen afbraak ten opzichte van aanmaak, waarbij exact dezelfde mechanismen actief zijn (afbraak enzymen en killer T-cellen), en dus ten gunste worden beïnvloed via collageen type II absorptie.

Essentieel is dus dat de eigen afweer wordt afgezwakt door de inname van collageen type II, en dit kan alleen maar wanneer het collageen in de juiste moleculaire 3D-structuur wordt toegediend. Vandaar ook dat enkel ongedenatureerd collageen type II dit mechanisme ten gunste beïnvloedt. 

Collageen type I of gehydrolyseerd (gefragmenteerd) collageen worden door sommigen ook overwogen bij kraakbeenletsels, maar op basis van een heel ander werkingsmechanisme, namelijk de aanvoer van voldoende bouwstenen om collageensynthese te bevorderen. Dit mechanisme is waarschijnlijk echter enkel efficiënt in geval van een actieve reparatie-procedure, zoals na een operatieve kraakbeenbehandeling.

Glucosamine stimuleert de kraakbeencellen tot de productie van kraakbeenmatrix, via de synthese van collageen type II en proteoglycaan, twee essentiële bestanddelen van de kraakbeenmatrix. 

Bovendien onderdrukt glucosamine een aantal stoffen die gewrichtsontsteking bevorderen (de pro-inflammatoire mediatoren) evenals een aantal belangrijke afbraak-enzymes van kraakbeen (de proteasen).

Boswellia heeft een sterk anti-inflammatoir effect waarbij de biosynthese van pro-inflammatoire factoren in het gewricht onderdrukt worden, met name de leukotrieënen, metalloproteinasen en andere cytokines, waarvan gekend is dat ze nadelig zijn voor het kraakbeen en de afbraak bevorderen. Bovendien wordt de synthese van de structurele kraakbeenelementen zoals aggrecan en collageen type II gestimuleerd.

Bij welke dosage treedt er een chondroprotectief effect op?

Ongedenatureerd collageen type II   Ongedenatureerd collageen type II  is inmiddels onderzocht in talrijke klinische studies, meestal aan een dosis van 40mg/d, en waarbij een positief effect wordt aangetoond zowel bij patiënten met kraakbeenletsels en artrose, evenals bij gezonde vrijwilligers. 

Boswellia    De concentratie van acetylketon- en keton-zuren (AKBA en BKA) is belangrijk voor de doeltreffendheid, waarbij een verhouding van 30-40% aan een dosis van 450-900 mg/d ideaal is gebleken.

Glucosamine   Het klinisch bewezen gunstig effect van glucosamine treedt op bij een dagelijkse inname van 1500mg per dag.

Verschillende klinische studies hebben dan ook een positief effect aangetoond van glucosamine zowel op de gewrichtspijn, de gewrichtsbeweeglijkheid en de functionaliteit. Daarenboven is er een beschermend effect ten opzichte van progressieve kraakbeenslijtage (Henrotin et al, 2014; Galagher et al, 2014). Een gerandomiseerde placebo gecontroleerde dubbel geblindeerde studie toonde aan dat de inname van 1500mg glucosamine de progressie van artrose vertraagt (Pavelka 2002). Een recente meta-analyse en systematic review van de Journal of the American Medical Association (JAMA) toonde aan dat glucosamine een verbetering gaf in pijn, functie en kraakbeen achteruitgang. Hierbij werd het gebruik van glucosamine verkozen boven de inname van NSAID’s gezien de gekende gastro-intestinale en cardiovasculaire nevenwerkingen bij langdurig gebruik (Gregori, 2018).

Ongedenatureerd collageen type II heeft een positief effect aangetoond zowel bij patiënten met kraakbeenletsels en artrose, evenals bij gezonde vrijwilligers. Bij gezonde proefpersonen werd ten opzichte van placebo, een verbeterde belastbaarheid van het kraakbeen vastgesteld met minder pijn en een versnelde recuperatie na uitgesproken kraakbeenbelasting (Lugo et al, 2013). Bij patiënten met kraakbeenschade leidt ongedenatureerd collageen type II tot verbetering van de gewrichtspijn, gewrichtsstijfheid en gewrichtsfunctie (Lugo et al, 2016).

Meerdere klinische studies hebben een gunstig effect bij kraakbeenschade aangetoond, met reductie van de pijn en verbeterde functionaliteit, bij de inname van boswellia. Bij artrose tonen verschillende gerandomiseerde dubbel geblindeerde studies een gelijkaardig anti-inflammatoir effect met bromelaïne als bij een klassieke behandeling met synthetische NSAID’s (Singer et al, 1996; Klein et al, 2000; Singer et al, 2001; Tilwe et al, 2001; Kasemsuk et al, 2016).

De ingrediënten waarvan vandaag met zekerheid geweten is dat ze kraakbeen ten gunste beinvloeden zijn glucosamine, ongedenatureerd collageen type II, en boswellia extract. Bij een juiste dosage is er een bewezen klinisch effect voor elke van de drie ingrediënten.

Sale Save
Sale Save

Het complete supplement met 5 topingrediënten om je kraakbeen gezond en flexibel te houden.

English