De wetenschap achter Daily Biofen

Waarom Daily Biofen?

De klassieke synthetische NSAID’s zijn efficiënt, maar hebben ook belangrijke gastro-intestinale, cardiovasculaire en nefrologische nevenwerkingen. De wetenschap is zich de laatste jaren dan ook gaan toeleggen op het onderzoek naar anti-inflammatoire substanties die vrij in de natuur voorkomen, en waarvan door de mensheid al lang vermoed werd dat ze over anti-inflammatoire effecten beschikken. Alleen was tot voor kort het werkingsmechanisme niet of nauwelijks gekend, en was er ook geen duidelijkheid omtrent de beste extractiemethoden om voldoende zuiverheid en optimale dosering te bekomen. Voor een aantal substanties is de huidige kennis hieromtrent ver geëvolueerd en duidelijk.

Daily Biofen is dan ook geregistreerd als de eerste bio-NSAID, een Europees kwaliteitslabel voor voedingssupplementen. 

Wat is het werkingsmechanisme?

De NF-kB molecule reguleert de inflammatoire immuun respons door zijn controle over de transcriptie van DNA om inflammatoire cytokines te produceren. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het blokkeren van de NF-kB pathway en andere inflammatoire mediatoren, de belangrijkste werkingsmechanismen zijn van natuurlijke anti-inflammatoire producten (Maroon et al, 2010). Van curcumine en boswellia is gekend dat zij de inflammatie zullen tegengaan door de expressie van NF-kB te verminderen, alsook door het onderdrukken van verschillende activators van NF-kB (Bannuru, 2018). Pas recenter heeft men het werkingsmechanisme van boswellia beter kunnen achterhalen, waaruit gebleken is dat het vooral de acetylketon- en keton-zuren (AKBA en BKA) van het hars verantwoordelijk zijn voor de anti-inflammatoire effecten.

Een andere belangrijke component van de inflammatoire pathway is arachidonzuur. Deze wordt vrijgezet door beschadigde cellulaire membranen en omgevormd tot inflammatoire mediatoren door onder andere de enzymatische werking van cyclooxygenase (COX) en lipooxygenase (LOX). Curcumine heeft een inhiberende werking op de expressie van zowel COX (Goel et al, 2001; Plummer et al, 1999; Ramsewak et al., 2000; Zhang et al., 1999) als LOX (Ammon et al., 1993; Began et al. 1998; Skrzypczak-Jankun et al, 2000). Tevens is aangetoond dat de vrijzetting van arachidonzuur verhinderd wordt door het inhiberend effect van curcumine op phospholipase (Rao et al, 1995; Yamamoto et al, 1997). 

Curcumine gaat ook rechtstreeks de werking van van verschillende inflammatoire cytokines onderdrukken zoals TNF-alpha en interleukine-1a en interleukine-8 (Xu et al, 1997-1998; Chan et al, 1995). Tevens heeft curcumine een belangrijk anti-oxidatief effect. Zowel curcumine als boswellia verhinderen de productie en activatie van matrix metalloproteinases (MMP's) die mee verantwoordelijk geacht worden voor de chondrodegeneratie in gewrichten (Bannuru, 2018).

Bromelaïne verhindert de expressie van zowel NF-kB als COX en heeft ook een regulerende werking op PGE2 (Brien et al, 2004). Bromelaïne is werkzaam als een proteolyisch enzyme (protease) en werkt hierbij anti-inflammatoir via de ERK-pathway en de onderdrukking van killer T-cells activatie. Bovendien heeft Bromelaïne een rechtstreeks effect op specifieke pijn-mediatoren zoals bradykinine.

Omwille van het proteolytisch en fibrinolytisch effect is Bromelaïne tevens uitstekend geschikt bij acute traumata met bloeduitstorting, kneuzing en zwelling (Pavan et al, 2012; Brien et al, 2004).

Bij welke dosage treedt er een effect op?

Curcumine  De efficiëntie en optimale dosering van curcumine wordt voornamelijk bepaald door de mate van opname of biologische beschikbaarheid, die afhankelijk is van de zuiverheid en wateroplosbaarheid van het extract. Voor basale curcumine is daarom een dosering van 900mg/d aangewezen.

Boswellia   De concentratie van acetylketon- en keton-zuren (AKBA en BKA) is belangrijk voor de doeltreffendheid, waarbij een verhouding van 30-40% aan een dosis van 450-900 mg/d ideaal is gebleken.

Bromelaïne  Bromelaïne wordt gemakkelijk door het lichaam opgenomen zonder zijn werkingsmechanisme en efficiëntie te verliezen.  Recent wetenschappelijk onderzoek toont reeds een effect vanaf 200 mg/d met toenemende efficiëntie tot een dosis van 2000mg/d. Algemeen wordt een dosis van 1000mg/d dan ook als gemiddelde standaard gehanteerd.

Een recente meta-analyse en systematische review toont aan dat zowel boswellia als curcumine een statistisch significante verbetering geeft van pijn en functie in vergelijking met een placebo bij knie artrose. Hierbij werden ook gerandomiseerde gecontroleerde studies beschreven die geen significant verschil aantoonden bij de vergelijking tussen curcumine en een NSAID (Bannuru et al, 2018). Een tweede recente meta-analyse en systematische review bevestigt een klinisch belangrijke en significante pijn reductie bij het gebruik van curcumine en boswellia voor patiënten met artrose (Liu et al, 2017). Bovendien heeft onderzoek een additief ontstekings-onderdrukkend effect aangetoond wanneer boswellia samen met curcumine wordt ingenomen (Maroon et al, 2010).

Bij artrose tonen verschillende gerandomiseerde dubbel geblindeerde studies een gelijkaardig anti-inflammatoir effect met bromelaïne als bij een klassieke behandeling met synthetische NSAID’s (Singer et al, 1996; Klein et al, 2000; Singer et al, 2001; Tilwe et al, 2001; Kasemsuk et al, 2016).

Wil je meer informatie over de wetenschap achter onze ingrediënten? Download hieronder onze uitgebreide literatuurstudie. 

De klassieke synthetische NSAID’s zijn efficiënt, maar hebben ook belangrijke gastro-intestinale, cardiovasculaire en nefrologische nevenwerkingen. De wetenschap is zich de laatste jaren dan ook gaan toeleggen op het onderzoek naar anti-inflammatoire substanties die vrij in de natuur voorkomen.
Verkoop Opslaan
Verkoop Opslaan

Baanbreker op vlak van natuurlijke ondersteuning van spieren en gewrichten, dankzij unieke ingrediënten en meerdere klinische studies.